En afslutning?

Retten til at dømme mig nægter jeg alle dem som ikke forstår mine længslers røst, mine trængslers råb, min ånds baner, mit sinds sorg, mine ideers begejstring og min tankes kvaler. Kun jeg forstår alt dette. Vil du dømme mig? I orden! Men du vil aldrig dømme mit virkelige jeg. I stedet vil du dømme det “mig” som du selv har opfundet. Når du tror at du har fået fingrene i mig for at knuse mig, så er jeg der borte, leende i det fjerne.

Benzin på bålet stopper, i hvert fald for den nærmeste fremtid, og der vil ikke blive lagt nye tekster og oversættelser op på siden.

Det eksisterende materiale vil efterhånden blive lagt op på Det anarkistiske bibliotek, for at gøre det let tilgængeligt. Under dette arbejde bliver teksterne gennemgået og evt. fejl rettet, så de nyeste/bedste versioner vil være at finde på biblioteket.

E-mailen vil stadigvæk blive tjekket en gang imellem.

Anarki og kaos

BPB