Monthly Archives: November 2015

Sorgens Føderation – Bruno Filippi

swallowJeg samler alverdens lidelse sammen. Hvem som helst, som har en gemt orm gnavende inden i ham, som går i sorg for idealet, som ler hånligt af sindets ruiner, må komme. Jeg behøver lade min sorg blive et skybrud, en storm; jeg behøver høre lidelsens skrig og fortvivlelsens klage.

For der er latter i verden, og jeg kan ikke holde ud at høre på latter.

Brødre i lænkerne, kammerater i lidelsen, slaget er nær. Snart vil vi igangsætte vort angreb, berusede af hævn; fjenden vil flygte, for Sorgens Føderation er forfærdelig. Continue reading

Den Ærlige Arbejder – Zo d’Axa

Det er den forunderlige opfedning af de udnyttede masser som skaber udnytternes logisk tiltagende ambitioner.

Minernes, kullets og guldets konger har ingen grund til at bekymre sig. Deres autoritet velsignes af deres livegnes opgivenhed. De behøver ikke længere påstå at deres magt er givet af Gud, den dekorative vittighed: deres suverænitet legitimeres med folkets godkendelse. Arbejdernes folkevilje, bestående af patriotisk troskab, retoriske floskler eller stille accept, sikrer chefernes indflydelse og borgerskabets herredømme.

Vi kan identificere ophavsmanden til dette værk.

Om det så er i minen eller på fabrikken, så har den Ærlige Arbejder, det får, givet hjorden skab. Continue reading

Krig på Kniven – Kapitel VII

Vi er for unge, vi kan ikke vente længere. – En mur i Paris

Et oprørs styrke er social, ikke militær. Et alment oprør kan ikke vurderes på det væbnede sammenstød, men på i hvor høj grad økonomien lammes, på produktions- og distributionsstederne overtagelse, på den frie foræring som brænder al kalkulering og på deserteringen fra forpligtelser og samfundsroller. Kort sagt er det en omvæltning af livet. Ingen guerilla-gruppe, lige meget hvor effektiv den er, kan erstatte dette storslåede øjeblik af ødelæggelse og forvandling. Oprøret er en banalitet som kommer frem i lyset: ingen magt kan opretholde sig selv uden de underordnedes frivillige slaveri. Oprøret afslører bedre end noget andet, at det er de udnyttede selv som får udnyttelsens morderiske maskine til at fungere. Continue reading

Krig på Kniven – Kapitel VI

…poesi, …henregnes til Fantasien, som efter behag kan forene og adskille ting på ulovlig vis. – F. Bacon

Tænk dig en anden forståelse af styrke. Måske er det den nye poesi. Hvad er et oprør i bund og grund, om ikke en alment udbredt leg med illegale sammensætninger og adskillelser.

Revolutionær styrke er ikke en styrke som kan sammenlignes med magtens. Hvis det var tilfældet ville vi have tabt inden vi begyndte, fordi enhver forandring ville være begrænsningens evige tilbagevenden. Alt ville blive reduceret til en militær konflikt, fanernes dance macabre. Virkelige bevægelser undslipper det kvantitative tilbagespring. Continue reading

Renzo Novatore – Enzo Martucci

Min sjæl er et ugudeligt tempel

hvori syndens og forbrydelsens klokker,

nydelsessygt og perverst,

højlydt genlyder af oprør og fortvivlelse.

Disse ord, skrevet i 1920, giver os et glimt af Renzo Novatores Prometheuske væsen.

Novatore var det frie livs poet. Ude af stand til at tolerere nogen lænke eller begrænsning, ville han følge enhver impuls som opstod i ham. Han ønskede at forstå alt og opleve alle følelser – dem som ledte til afgrunden og dem som ledte til stjernerne – og ved sin død forsvinde ind i intetheden, efter at have levet intenst og heroisk for at opnå sin fulde styrke som et fuldstændigt menneske. Continue reading

Kroppen og Oprør – Massimo Passamani

Hele den vestlige civilisations historie kan læses som et systematisk forsøg på at ekskludere og isolere kroppen. Siden Platon er den på forskellige tidspunkter blevet set som en tåbelighed at kontrollere, en impuls at undertrykke, en arbejdskraft at organisere eller noget ubevidst at psykoanalysere.

Den platoniske adskillelse af krop og sind, en adskillelse som udføres til fuldstændig fordel for sidstnævnte (“kroppen er sjælens gravkammer”), ledsager til og med tankens tilsyneladende mest radikale udtryk. Continue reading

Mere Repression i Spanien: Operation Ice

 

Nye ransagninger og arrestationer i Spanien: Den 4 november arresteredes 5 personer fra kollektivet Straight Edge Madrid.

De anklages for at tilhøre en terrorist-organisation, for at have angrebet 4 banker i madrid og for andre aktioner i Barcelona. Desuden anklages de, som sædvanligt i Spanien nu for tiden, for at tilhøre GAC (koordinerede anarkistiske grupper).

Politiet påstår at de under ransagningerne har fundet materialer til sprængstoffer, krudt og bombe-manualer. Desuden har de konfiskeret propaganda for forskellige anarkistiske grupper, hvilket ifølge dem er nok til at “bevise” medlemskab og koordinering.

Hvis de søger efter os fra dør til dør, så gør vi modstand skulder ved skulder!

http://325.nostate.net/?p=17727

Repression i Spanien

Onsdag d. 28 oktober gennemførte mossos d’esquadra (autonomt katalansk politi), efter ordre fra den anti-terroristiske anklager, ti ransagninger imod anarkisters hjem og to anarkistiske væresteder (Ateneo Libertario de Sants og Revoltosa Social Centre) i Barcelona og Manresa. Ni kammerater arresteredes.

Disse ransagninger er en del af Pandora-operationen imod GAC (koordinerede anarkistiske grupper). Siden 2014 er næsten 60 anarkister blevet arresteret og anklaget for at tilhøre GAC.

GAC er en anarkistisk organisation som udgav nogle bøger. Den spanske stat bruger GAC som syndebuk for en lang række anarkistiske angreb mod stat, kirke og kapital i spanien.

Samme dag som ransagningerne blev det besluttet at forlænge varetægtsfængslingerne af Mónica Caballero og Francisco Solar. De har siddet varetægsfængslet i to år, og er anklaget for at tilhøre en terrorist-organisation. De er også anklaget for at tilhøre GAC.

Solidaritet med alle de fængslede!

http://actforfree.nostate.net/?p=21538

http://325.nostate.net/?p=17666

Krig på Kniven – Kapitel V

Det er en aksiomatisk, selvindlysende sandhed at revolutionen ikke kan udføres før der findes tilstrækkelige kræfter. Men det er en historisk sandhed, at de kræfter som forårsager evolutionen og sociale revolutioner ikke kan udregnes ved hjælp af meningsmålinger.Malatesta

Det er ude af mode at tro at samfundsforandring stadig er mulig. Det siges at ‘masserne’ er i en dyb trance og fuldstændigt indpassede under de sociale normer. Fra en sådan påstand kan vi konkludere mindst to ting. At oprør er umuligt eller at det kun er muligt i små grupper. Det leder enten til en åbenlyst institutionel diskurs (nødvendigheden af valg, lovlig magtovertagelse, etc.) eller til en som foretrækker reformer i samfundet (selvorganisering i fagforeninger, kamp for kollektive rettigheder, etc.). Den anden konklusion kan danne grundlaget for en klassisk avantgardistisk diskurs eller en antiautoritær linje som går ind for permanent agitation.

Her kan det påpeges at op igennem historien har ideer som tilsyneladende var i opposition til hinanden vist sig at dele samme rødder. Continue reading

Call-out for solidaritetsmanifestation foran Köln-Ossendorf fængslet og internationale solidaritetsaktioner!

Benzin på Bålet har modtaget følgende:

Efter anholdelsen af yderligere to Hambach Forst-aktivister, har repressionsbølgen imod anti-brunkul-bevægelsen nået et nyt højdepunkt.

Mr. Blue, som har nægtet at give sin identitet til politiet i forbindelse med anholdelsen (og indtil nu), har været fængslet siden d. 7. oktober. Anholdelsen fandt sted under en blokade af et af de mange transportbånd i den åbne brunkulmine Hambach nær Köln. Mr. Blue er blevet nægtet lægehjælp siden anholdelsen på trods af at han pådrog sig samtlige skader under anholdelsen.

Den anden aktivist, Florian, og en tredje aktivist hvis navn vi endnu ikke kan offentliggøre, blev anholdt d. 22. oktober af RWE’s (firmaet, som driver kulminen) sikkerhedsvagter i Hambach-skoven – hvordan anholdelsen nøjagtigt foregik er stadig uvist. På trods af at den ene af de to aktivister har en brækket næse og har mistet flere tænder, så er de også blevet nægtet adgang til lægehjælp.

Alle tre aktivister er varetægtfængslet og venter på at komme for en dommer – vi kan ikke sige hvor lang tid det vil tage.

Vi vil gøre folk opmærksomme på denne brutalitet!

Vi inviterer hermed alle til at deltage i en solidaritetsmanifestation foran fængslet i Köln-Ossendorf fredag d. 6. november kl. 16. Derudover opfordrer vi alle klimaaktivister, antikapitalister, antifacister, etc. til at lave solidaritetsaktioner. Lav en aktion eller happening i dit lokalområde – foran fængsler, RWE-bygninger eller andre energi-virksomheder, tyske ambassader – der er mange mål!

Dette handler ikke “kun” om beskyttelsen af et af Europas ældste skovområder. Brunkul er den mest ineffektive energitype og den største CO2-udleder i Europa. Brunkuludvinding medvirker til massive klimaforandringer, som har tvunget tusindvis af mennesker til forlade deres hjem og og vil fortsætte at gøre det.

Denne kamp berør os alle! Ikke kun dem som er fængslet eller har fået tæsk af virksomheder og politi. Vi må ikke lade dette skræmme os! Informér dig selv og andre, kom til manifestationen eller organisér selv aktioner.

Free the T(h)ree!

http://hambacherforst.blogsport.de/

https://abcrhineland.blackblogs.org/